key world ùح á Ǣͧ ҡ繪ҧح ӸáԨҧҪվ ح ѺԴحᨺҹ حö ءԹ 24 0852244500
About us
สนใจเปิดแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อ
โทร.08 90 90 70 80(ต่างจังหวัด) โทร.085 22 44 500 (กทม./ปริมณฑล)
E-mail: thaikeyworld@hotmail.com


ผลตอบแทนหรือที่มาของรายได้ต่อเดือน
(โดยประมาณการ)

จำนวนครั้ง
ที่ใช้บริการ
รายได้เฉลี่ย รายได้
รวมต่อเดือน
รายได้ส่วนนี้เป็นของ BIG KEY
1.บริการตัดดอกกุญแจ    
41,500
- ตัดดอกกุญแจรถ
500 ดอก
35 ต่อดอก
17,500
- ตัดดอกกุญแจบ้าน
100 ดอก
100ต่อดอก
10,000
- ตัดดอกกุญแจตู้เซฟ
50 ดอก
100ต่อดอก
5,000
- ตัดดอกกุญแจตู้เอกสาร
300 ดอก
30 ต่อดอก
9,000
 
2. บริการเปิดกุญแจ
- เปิดกุญแจรถ
50 คร้ั้ง
500ต่อครั้ง
25,000
- เปิดกุญแจบ้าน
30 คร้ั้ง
300ต่อครั้ง
9,000
- เปิดกุญแจตู้เซฟ
10 คร้ั้ง
4500ต่อครั้ง
45,000
- เปิดกุญแจตู้เอกสาร
30 คร้ั้ง
450ต่อครั้ง
13,500
รายได้ส่วนนี้เป็นของ KEY WORLD
3. บริการติดตั้ง
322,000
- เปิดกุญแจบ้าน
10
1,800
18,000
- เปิดกุญแจรถ
30
1,500
45,000
- ติดตั้ง KEY CARD
10
9,500
95,000
- ติดตั้ง CCTV
10
15,000
150,000
- ระบบ MASTER KEY
200
70
14,000
 
4. บริการกุญแจฝั่งชิพ      
- IMMBILIZER KEY
30
7,500
225,000
 

***ผลตอบแทนอาจมากหรือน้อยกว่า การประมาณการนี้ก็ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพทำเลที่ตั้งของร้านด้วย*** 
 


สนใจเปิดแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อ
โทร.08 90 90 70 80       (ต่างจังหวัด)
โทร.085 22 44 500 (กทม./ปริมณฑล)
E-mail: thaikeyworld@hotmail.com